GT207 Ochrona mechaniczna Rękawice do prac ciężkich

Aplikacja: • Heavy duty handling of abrasive pieces