GT208 Ochrona mechaniczna Rękawice do prac ciężkich

Aplikacja: Heavy duty handling where high comfort is required.