GT31P-GT30P Ochrona mechaniczna Rękawice o wysokiej zręczności manualnej do prac precyzyjnych

Aplikacja: • Precision handling of lightly abrasive pieces