GT49W Ochrona mechaniczna Rękawice o wysokiej zręczności manualnej do prac precyzyjnych

Aplikacja: • Precision handling of abrasive pieces