Rękawice ochronne: projektowanie, produkcja i kontrola jakości

Projektowanie i kontrola jakości rękawic stanowią dodatkową wartość naszej organizacji, wciąż pracującej nad udoskonalaniem gamy naszych produktów.
Struktura techniczna Lanzi zawiera laboratorium, posiadające najnowocześniejsze urządzenia do wykonywania testów mechanicznych, chemicznych oraz do symulacji warunków użytkowania rękawic.
Jesteśmy w stanie określić charakterystyki materiałów, ich właściwe dostosowanie do wykonywanej pracy, oraz zagwarantować zgodność i ciągłość produkcji na przestrzeni czasu.
Laboratorium Lanzi stosuje urządzenia i procedury zaaprobowane przez Notyfikowaną Jednostkę CTC z Lyonu (nr 0075), która certyfikuje uprawnienia laboratorium do wystawiania Raportów z Testów (EN388:2004; EN420:2010 dla testów zręczności manualnej, długości całkowitej i pH), formalnie potwierdzonych przez Jednostkę Certyfikującą.


Laboratorium jest w stanie sprawdzić zgodność z normami:

UNI EN 420:2010 ogólne wymagania dla rękawic

UNI EN 388:2004 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Zgodnie z normą UNI EN 420:2010 laboratorium posiada urządzenia do przeprowadzania następujących prób:
Test laboratorio THICKNESS Guanti di protezione

Jest on sprawdzany za korespondencję o długości rękawicy do wielkości określonych zgodnie z normą EN420.

Przyrząd pH-METR

Pomiar pH przeprowadzony jest na bazie wodnej. Fragment testowanego materiału zostaje sproszkowany i wymieszany z wodą zdemineralizowaną. Następnie roztwór zostaje mechanicznie potrząsany przez 6 godzin i przefiltrowany przed przeprowadzeniem analizy.
pH-metr jest tarowany po każdym użyciu: wartość pH rękawic musi zawierać się pomiędzy 3,5 i 9,5.

Przyrząd FOTOMETR
Roztwór używany do mierzenia pH analizowany jest celem wykrycia, drogą analizy chemicznej, obecności CrVI.
Gdy wynik jest pozytywny przeprowadza się analizę ilościową za pomocą pomiarów fotometrycznych. Zawartość chromu w rękawicach skórzanych musi być niższa niż 3 mg/Kg.
Zręczności testuje się poprzez pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem z metalowego walca do trzech następujących po sobie razy, bez niepewności, w ciągu 30 sekund. W zależności od średnicy cylindra jest definiowany jako poziom sprawności, który wynosi od co najmniej 1 do maksimum poziomu zręczności 5.
Zgodnie z normą UNI EN 388:2004, laboratorium posiada urządzenia do przeprowadzenia następujących prób:
Przyrząd Martindale

Okrągłe próbki testowanego materiału (tkanina, skóra/etc) obracają się w kontakcie z materiałem ścierającym przewidzianym przez normę, przy określonej wartości ciśnienia (9 kP a).
Odporność na ścieranie określana jest poprzez ilość cykli potrzebnych do rozdarcia (utworzenie się dziury w próbce).
Symultaniczne wykonywane są cztery testy; każdy z nich został osobno przygotowany i zamontowany na głowicy obrotowej. Materiał ścierny, wzdłuż którego kręcą się próbki wykonując ruch eliptyczny (Ruch Lissajusa), umieszczony jest na dyskach obrotowych.
Uaktualnienie Normy EN388 z 2016 r. przewiduje model Klingspor PL31B, Grit 180 jako standard ścierający.

Rękawice Safety Systems są testowane i certyfikowane w oparciu o powyższy papier ścierny od 2014 roku.

Cut Tester

Pomiary wykonane są na podstawie porównania wyników uzyskanych po analizie wzorca (tkanina canvas „świadek”) z wynikami przeprowadzonych prób. Nad wzorcem porusza się ruchami kolistymi znormalizowane okrągłe ostrze, wprawiane w ruch za pomocą dźwigni oddziałującej horyzontalnie na wzorzec, z silą o wartości 5N.
Licznik rejestruje liczbę cykli cięcia aż do uzyskania kontaktu z gumowym przewodnikiem umieszczonym pod próbką.
Wówczas obwód elektroniczny automatycznie zatrzymuje aparat. Określenie poziomu wytrzymałości następuje
poprzez zastosowanie formuły matematycznej określonej przez normę.

EN388:2016 Resistenza al taglio: integrazione del metodo EN ISO 13997 ed utilizzo dell’apparecchiatura TDM-100 (Tomodynamometer).
Il TDM utilizza una lama dritta al fine di effettuare un taglio lineare attraverso il provino. Il principio di questo test è la variazione del carico (peso) applicato alla lama per provocare il taglio, con un singolo movimento. Più precisamente, durante 4 serie da 5 tagli (20 prove) viene individuato il peso (Newton) necessario a tagliare il provino. I livelli di resistenza al taglio misurati secondo il test EN ISO 13997 vengono indicati con 6 lettere da A a F, come indicato nella tabella, per evitare confusione con i livelli numerici della norma EN388:2003.

Catalogo ITA Lanzi 2017_OK __ottimizzato x mail.pdf

Nella norma EN388:2016, il test secondo la ISO 13997 è stato inserito in aggiunta alla prova di taglio della EN388:2003 per i guanti che contengono materiali fortemente abrasivi. Il Coup Test verrà ancora utilizzato e sarà a discrezione del produttore mostrarne il risultato (1-5) oppure sostituirlo con una “X”. Nel periodo di transazione normativa i guanti già certificati secondo la norma EN388:2003 restano conformi alle Certificazioni CE in vigore.

Dynamometr

Służy do określenia wytrzymałości na rozdarcie testowanego materiału, zarówno tkaniny, skóry, jak i impregnowanych powierzchni. Przedłużenie oraz siła rozdarcia mogą być mierzone za pomocą odpowiednich uchwytów. Wytrzymałość na rozdarcie określana jest jako siła konieczna do rozdarcia wzorca o właściwościach zdefiniowanych przez normę. Test odbywa się przy pomocy przyrządu wywołującego trakcję, posiadającego system pomiaru siły o niskiej inercji.

Dynamometr/Persoz

Z wewnętrznej części rękawicy zostaje pobrana okrągła próbka o średnicy ok. 40 mm. Próbka zostaje umieszczona na odpowiednim przyrządzie o
powierzchni zewnętrznej zwróconej w stronę stalowej igły, która ze stałą szybkością oddziałuje na próbkę aż do jej przedziurawienia, określając w ten sposób wytrzymałość materiału na perforację.

 
Jesteśmy zawsze gotowi do jak najszybszej reakcji na Twoje pytanie lub wymagania. Wystarczy krótka wiadomość.