Funkcje Software
Autoryzacja poboru produktów przypisanych poszczególnym użytkownikom na podstawie odpowiednich profili poboru.
Przestrzeganie maksymalnych ustawionych limitów poborów.
Wykrywanie użytkowników, którzy pobrali ilości produktów niższe niż minimalne limity poborów ustawione w odniesieniu do dni roboczych (możliwość wyliczenia również dni obecności, jeśli system podłączony jest do systemu rejestrowania obecności w firmie).
Rejestracja poborów i prób poboru produktów nieprzypisanych lub przewyższających ustalone limity.
Powiadomienie o braku zapasu rozprowadzanych produktów oraz stały monitoring i wysyłanie maili alarmujących.
W przypadku częstych job rotation możliwe jest podłączenie software z programem kadrowym oraz ze specyficznym oprogramowaniem Działu BHP.
Automatyzmy dotyczące przyznawania uprawnień do podstawie wybranych przez klienta parametrów (wydział, specjalność, centrum kosztów, stanowisko…).
Funkcje do konfiguracji planu napełniania dystrybutora, umieszczając więcej różnych produktów na tym samym poziomie.
Możliwość ustawienia zależności poboru od uprzedniego zwrotu zużytego produktu do Argo GR PRO.
Raportowanie analityczne lub syntetyczne za pomocą tabeli lub grafików.
Argo Pro Raport

Wszystkie dane są na stałe zapisywane na serwerze będącym do dyspozycji klienta: w każdym momencie mogą być generowane w najpopularniejszych formatach (Excel, CSV, pdf).

Raport szczegółowy

Report Dettagliato

Raporty szczegółowe i personalizowane

Raport szczegółowy

Report Sintentico

Raporty syntetyczne i personalizowane z użyciem technik podobnych do tabel przestawnych Excel®

Raport analityczny

Report Analitico

Raporty analityczne personalizowane na podstawie wybranych parametrów (z podziałem na zakład, wydział, centrum kosztów…)

Raport graficzny

Report Analitico

Wykresy personalizowane w różnych formatach i zawierające szczegółowe informacje

 
Jesteśmy zawsze gotowi do jak najszybszej reakcji na Twoje pytanie lub wymagania. Wystarczy krótka wiadomość.